Hamburger Hamburger
Min handlekurv Min handlekurv
0
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Logo
About Image
ØSTRE ENGER GÅRD

Østre Enger gård ligger på morenen sør for Holsfjorden, omkring 120 meter over havet. Ringeriksveien (Rv. 285) går forbi gården. Den nå nedlagte Lierbanen gikk også her. Gården grenser i vest mot Midt Enger, i nord mot gården Skjæret ved Holsfjorden, i øst grenser skogen mot fylkesgrensa i Akershus og i sør mot Tveten-gårdene.

 

Gårdsnavnet kommer av gammelnorsk Engjar og betyr enger, grasmarker. Trolig var det gården Sylling som hadde sine enger her. Gården ble rimeligvis ryddet i det 400-årige tidsrommet som gikk forut for vikingtida. Det er funnet en tynn-nakket steinøks på Enger. Dessuten er det gjort gravfunn fra vikingtida her. Enger ble tre-delt i gammelnorsk tid. Østre Enger (gnr. 193) ble i 1752 delt i to like store bruk, bnr. 1 og bnr. 2, Skjæret.

>
Les mer om Østre Enger Gård
Side Image Her kan vi se et bilde av hovedbygningen før den brant i 1919

Hovedbygningen 1919

Hovedbygningen brant i 1919. Det var opprinnelig en nesten 200 år gammel bygning som brant og det forsvant sikkert ganske mye historie under den brannen. Det startet som en pipebrann. Det eneste som ble reddet ut av huset av møbler, var spisestua.

Den er av bjørk og lagd av en snekker som har satt mange spor etter seg i Sylling. I tillegg har vi en stor kobberkjele, som var på utlån til de som bygde vei oppover til Skaret da hovedbygningen brant.
Side Image Her kan vi se et bilde av hovedbygningen før den brant i 1919
Side Image Hovedbygningen idag!

Hovedbygningen i dag

Den nye bygningen ble tegnet av daværende eiers bror, Hans T. Enger og er i to fulle etasjer med valmet tak. Det sies at det ble brukt over tre hundre kubikkmeter tømmer for å bygge den, og at mye av dette ble fraktet til Drammen for å skjæres og høvles.

I 1850-åra ble skyss-stasjonen ved Svangstrand flyttet opp til Østre Enger. Nyveien fra Sylling til Skaret i Hole ble ferdig ca 1854 og trafikken endret mønster da gamle Ringriksvei 285 gikk gjennom gårdstunet på Østre Enger. Skyss-stasjonen ble offisielt nedlagt i 1911, men i praksis fungerte den som før samtidig som det var det et overnattingssted for reisende. Da hovedbygningen brant i 1919 ble denne virksomheten avsluttet.

Det var den gang slik at de som ble skysset bodde i hovedbygningen, mens skysskarene holdt til i sidebygningen, i bryggerhuset. Der var det en stor bakerovn, og hestekara holdt til i etasjen over og fikk varme fra ovnen gjennom natta.
Side Image Hovedbygningen idag!
Side Image

Sidebygningen

Sidebygningen må ha vært bygd i minst tre etapper. Den eldste delen er sannsynlivis den midtre delen. Tømmeret her bærer preg av å ha stått i mange år og har vært ganske slitt da bygningen ble kledd med panel ca 1916.Det virker som om den vestre delen er bygd inntil og at dette har vært en gammel tømmerbygning som er blitt flyttet dit. Under siste ombygging oppdaget vi at alle stokkene var merket.. Denne bygningen ble restaurert i 2000 og er nå blitt en modernisert og funksjonell bolig Lillemor Enger.
Side Image